İnsan Kaynakları

Kaya Otomat

Kaya Otomat

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları


İnsan Kaynakları Politikaları

Kayaotomat insan kaynakları yönetimi anlayışı, Değerlerimizi paylaşan, doğru işgücünü stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içermektedir.

 

Nitelikli İşgücünü Topluluğa Kazandırma

İnsan Kaynakları Yönetimi;

nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı,

Topluluğu geleceğe taşıyacak, KAYAOTOMAT kurumsal değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki işgücünü seçmeyi ve işe almayı,

seçme ve işe almada küresel bakış açısı KAYAOTOMAT geleceğe yönelik işgücü ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

 

Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma

Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak,

Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,

Nitelikli, başarılı, küresel bir işgücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek

Potansiyeli yüksek çalışanların performansının takibi ve Topluluğun güncel ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi,

Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için Topluluk içi görevlendirme, transfer ve rotasyon uygulamalarının artırılması

İnsan Kaynakları’nın önceliğidir.

 

Ödül Yönetimi

Nitelikli işgücünü Topluluğa çekecek ve çalışanların bağlılığını artıracak rekabetçi ödül yönetimi uygulamaları sunmak,

Çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek,

Çalışanların katkısını, başarısını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek,

Çalışanları taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ödüllendirmek

İnsan Kaynakları’nın amacıdır.

 

Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırma

Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,

Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak,

Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek,

Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak

İnsan Kaynakları’nın hedefidir.

 

KAYAOTOMAT için kritik olan konuların tüm çalışanlara iletişiminin yapılması, en iyi uygulamaların öne çıkarılarak takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi öncelikli hedefler olarak belirlenmiştir.

fabrika tanıtım filmi